Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи

1. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

2. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

3. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

4. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування»

5. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за другим (магістерським ) рівнем вищої освіти

6. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Технології зернопродуктів та зернові ресурси» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за другим (магістерським ) рівнем вищої освіти

7. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Обладнання переробних і харчових виробництв» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за другим (магістерським ) рівнем вищої освіти

8. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським ) рівнем вищої освіти

9. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським ) рівнем вищої освіти

10. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

11. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

12. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Інженерія переробних і харчових виробництв» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

13. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

14. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Право» зі спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

15. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

16. Висновок експертної комісії про результати акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Деревообробні та меблеві технології» зі спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти