Освітньо-професійні програми

1. Освітньо-професійна програма 051 "Економіка"

1.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

2. Освітньо-професійна програма 071 "Облік і оподаткування"

2.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

2.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

3.  Освітньо-професійна програма 073 "Менеджмент"

3.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

3.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти