Освітньо-професійні програми

1. Освітньо-професійна програма 051 "Економіка"

1.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

2. Освітньо-професійна програма 071 "Облік і оподаткування"

2.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

2.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

3.  Освітньо-професійна програма 073 "Менеджмент"

3.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

3.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

4.  Освітньо-професійна програма 075 "Маркетинг"

4.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

5.  Освітньо-професійна програма 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

5.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

5.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

6.  Освітньо-професійна програма 133 "Галузеве машинобудування"

6.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

7.  Освітньо-професійна програма 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

7.1 Другий (магістерський) рівень вищої освіти

8.  Освітньо-професійна програма 181 "Харчові технології"

8.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

9.  Освітньо-професійна програма 208 "Агроінженерія"

9.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

9.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

10.Туризм Зелений та екотуризм

10.1 Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

11. Освітньо-професійна програма 275 "Транспортні технології"

11.1 Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

12. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти "Публічне управління та адміністрування"

12.1. Другий магістерський рівень вищої освіти