Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Вовчанський технікум

Переглядів: 8504

Директор: Гречкін Юрій Володимирович
Адреса: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Леніна, 93 А.
Телефон:
e-mail: vtech1@ukrpost.net
Cайт: http://vthntu.in.ua/

ПОЛОЖЕННЯ ПРО Вовчанський технікум

Вовчанський технікум механізації сільського господарства, як навчальний заклад, був створений Постановою Ради народних комісарів у жовтні місяці 1931 року на базі професійно-технічної школи з метою підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікаційного рівня робітників, фахівців середньої ланки, спеціалістів та керівного персоналу сільського господарства України.

 

Починаючи з 1997 року у навчальному закладі відбулися позитивні зміни, які в подальшому вплинули на розвиток технікуму, так 29.05.1997 року Постановою Кабінету Міністрів України № 526 створена Вовчанська філія Красноградського технікуму механізації сільського господарства ім. Ф.Я.Тимошенка, 17.11.2001 року Постановою Кабінету Міністрів України № 1537 на базі ліквідованої філії був створений Вовчанський технікум Харківського державного технічного університету сільського господарства, а 10.01.2005 року наказом по Харківському національному технічному університету сільського господарства № 01-08/02 змінена назва навчального закладу на Вовчанський технікум Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Адміністрація коледжу:

 • директор - Гречкін Юрій Володимирович
 • заступник директора з навчальної роботи - Фесик Станіслав Петрович
 • заступник директора з гуманітарної освіти та виховання - Лебедєва Любов Володимирівна
 • заступник директора з виробничо-навчальної практики - Сергієнко Анатолій Михайлович
 • заступник директора з адміністративно-господарської роботи -Корякін Юрій Леонідович
 • головний бухгалтер - Кушнір Ніна Василівна

 

 

Навчальний процес забезпечує 30 викладачів

За 78 років своєї діяльності технікум підготував 12648 студентів

Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з двох спеціальностей.

 1. Техніка та енергетика аграрного виробництва, шифр - 1001 по спеціальності 5.10010201 - "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва"
 2. Економіка та підприємництво, шифр - 0305 по спеціальності 5.03050901 "Бухгалтерський облік"

Основними дисциплінами базової підготовки:

 1. спеціальність 5.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва"

  Дисципліни фундаментального циклу
  - Вища математика
  - Технічна механіка
  - Основи нарисної геометрії
  - Загальна електротехніка з основами автоматики
  - Матеріалознавство і ТКМ
  - Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
  - Основи теплотехніки і гідравліки
  - Основи екології
  - Безпека життєдіяльності

  Дисципліни професійного циклу


  - Oбладнання агропромислового виробництва
  - Трактори і автомобілі
  - Сільськогосподарські машини
  - Гідропривід сільськогосподарської техніки
  - Pемонт сільськогосподарської техніки
  - Машиновикористання в землеробстві
  - Механізація переробки сільськогосподарської продукції
  - Електрообладнання та засоби автоматизації
  - Комп’ютерізація сільськогосподарського виробництва
  - Паливно-мастильні матеріали
  - Бухгалтерський облік
  - Економіка
  - Охорона праці

 2. спеціальність 5.03050901 "Бухгалтерський облік"

  Дисципліни фундаментального циклу


  - Політична економія
  - Вища математика
  - Інформатика та комп’ютерна техніка
  - Статистика
  - Економіка підприємств
  - Фінанси підприємств
  - Теорія бухгалтерського обліку
  - Основи екології
  - Безпека життєдіяльності
  Дисципліни професійного циклу
  - Фінансовий облік
  - Контроль і ревізія
  - Інформаційні системи
  - Податкова система
  - Планування та організація
  - Економічний аналіз
  - Гроші і кредит
  - Казначейська справа
  - Технологія галузі
  - Ціноутворення

 

 

Відповідно до графіку навчального процесу навчальні практики проводяться в лабораторіях, на майдані сільськогосподарських машин і машино- використання в землеробстві, в майстерні та полях відділення практичного навчання та виробництва навчального закладу.

Виробничі практики, технологічна та переддипломна проходять в 10 сільськогосподарських підприємствах, з якими у березні 2009 року складені угоди про закріплення їх, як базові господарства по проходженню виробничих практик.

Після закінчення навчального закладу випускники мають змогу працевлаштуватись у господарствах та підприємствах cільськогосподарського виробництва: ТОВ АФ Хлібороб, СФГ «Прогрес», ПСП «Молнія-1», ПСП «Нива», ДП ДГ «Гонтарівка», ЗАТ «Вовчанськферммаш», ЗАТ «Вовчанський КХП» та ін.

Провідними комісіями (кафедрами) підготовки є: методичні, випускні комісії професійного циклу відповідного напряму підготовки:

 • Спеціальність 5.10010201. Голова комісії - Резніков Володимир Петрович, викладач вищої кваліфікаційної категорії, нагороджений грамотою Міністерства аграрної політики України
 • Спеціальність 5.03050901. Uолова комісії - Огулькова Людмила Миколаївна, викладач ІІ кваліфікаційної категорії

На відповідних етапах навчання студенти отримують:

 1. Освітній рівень – повну загальну середню освіту
 2. Кваліфікований робітник
  – тракторист-машиніст
  - водій автотранспортних засобів
  - оператор комп’ютерного набору
 3. Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст за спеціальностями: технік–механік та бухгалтер

 

 

В останні роки, більша частина випускників після закінчення навчального закладу проходить службу в Збройних силах України або навчається у Харківському національному технічному університеті сільського господарства, (так як за угодою про співробітництво з університетом всі випускники технікуму мають право вступати на ІІІ курс до університету); прослідкувати за їх працевлаштуванням не є можливим.

Відповідно ліцензій АВ № 395802 надання освітніх послуг з одержанням професійної освіти студенти проходять підготовку з робітничих професій і отримують посвідчення:

 • Тракторист – машиніст (категорія А)
 • Водій автотранспортних засобів (категорії В,С)<>
 • Оператор комп’ютерного набору
 • Електромонтер ІІІ розряду

 

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика