Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Запрошення до публікації

Переглядів: 628
ФОТО
 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до публікації результатів своїх наукових досліджень у науково-практичному журналі «Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація», який видається кафедрою ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка спільно з Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна. В ньому можуть бути опубліковані результати оригінальних досліджень з філософії, психології та етики спілкування, соціальної комунікації.

Планується висвітлення таких напрямків:

• Філософське осмислення сучасності;
• теоретичні аспекти філософії спілкування;
• прикладні аспекти філософії спілкування;
• соціальна комунікація;
• історико-філософські розвідки;
• наукові розвідки молодих вчених;
• наукове життя.

У тому числі публікуються матеріали про наукове життя, наукові дискусії тощо.
Запрошуємо Вас до співпраці з редколегією журналу і повідомляємо, що зміст і оформлення статей повинні відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій. Робочі мови журналу - українська, російська, англійська, німецька, французька, польська. Стаття обсягом 10 – 12 сторінок має бути оформлена на аркушах формату А4 (210 х 297 мм), шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Всі поля по 25 мм. Посилання в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6], де цифри 1 і 6 відповідають порядковому номеру праці або джерела у списку літератури. До статті слід додати анотацію українською та англійською мовами, відомості про автора обсягом 200-250 слів.

Назви файлу, заявки та квитанції мають бути підписані за прізвищем автора, наприклад, Іванов_стаття, Іванов_заявка, Іванов_квитанція.

Вартість публікації – 150 грн. Статті приймаються до друку до 20 жовтня на електронну адресу: e-mail: kntusgunesco96@gmail.com

Наша адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44, ХНТУСГ ім. Петра Василенка, кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін.

Тел. (057) 716-41-56 – Зав. кафедрою Наталія Іванівна Моісєєва.

Редколегія

Зразок оформлення статей

Пономарьов О. С. (м. Харків, Україна)
УДК
ФІЛОСОФІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Анотація
Проаналізовано сутність і зміст категорій «комунікація», «комунікативна культура» та «комунікативна компетенція» та систему взаємозв’язків між ними.
Ключові слова: комунікація, комунікативна культура, комунікативна компетенція, філософське осмислення,, взаєморозуміння

Annotation
The nature and content of the category "communication", "communicative culture" and "communicative competence" and the system of relationships between them are analyzed.
Keywords: communication, communicative culture, communicative competence, philosophical comprehension, understanding

Текст статті

Список літератури

1. Соробагатов А. В. Харків у часи німецької окупації 1941–1943 рр. / А. В. Скоробагатов. — Харків. Прапор, 2004. — 376 с.
2. Соробагатов А. В. Харків у період Великої Вітчизняної війни / А. В. Соробагатов // Історія міста Харкова ХХ століття. — Харків.: Фоліо, Золоті сторінки, 2004. — С. 309–374.
3. Gurova Olga. Ideology of Consumption in Soviet Union: From Asceticism to the Legitimating of Consumer Goods [Electronic resource] / Olga Gurova // Anthropology of East Europe Review. V. 24. N. 2. March 2006. Режим доступу: https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/aeer/article/view/237. 16.03.2016

Ключові слова:
Яндекс.Метрика