Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Навчально-науковий інститут енергетики та комп'ютерних технологій (ННІ ЕКТ)

Переглядів: 40717
Мороз О.М.
Мороз О.М.

Директор: МОРОЗ Олександр Миколайович, доктор техн. наук, професор
Адреса: 61052, Україна, м. Харкiв, вул. Енгельса, 19, 3-й поверх
Показати на карті
Телефон: ((057) 712-52-45
e-mail: moroz-fekt@inbox.ru
Сайт: http://electrofak.com.ua
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ енергетики та комп'ютерних технологій

Навчально-науковий інститут енергетики і комп’ютерних технологій створений на базі факультету електрифікації сільського господарства, який був заснований у 1948 році.

 

ННІ ЕКТ об`єднує п`ять кафедр:

Готує спеціалістів та магістрів за такими спеціальностями: "Енергетика сільськогосподарського виробництва" зі спеціалізаціями:

  • автоматизовані електромеханічні системи в АПК;
  • електропостачання сільського господарства;
  • електрифікація та автоматизація технологічних процесів переробки та зберігання продукції АПК.

"Енергетичний менеджмент" зі спеціалізаціями:

  • енергетичний менеджмент в системах електропостачання АПК;
  • енергетичний менеджмент на підприємствах АПК.

"Автоматизоване управління технологічними процесами" зі спеціалізаціями:

  • автоматизоване проектування електрообладнання та систем керування;
  • комп'ютерні системи керування в АПК.

"Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва"

Факультет энергетики и компьютерных технологий ХНТУСХ им. П. Василенко Науково-навчальній інститут енергетики та комп'ютерних технологій хімесг химэсх

Посади та види професійної діяльності випускників ННІ ЕКТ

Спеціальність «Енергетика с.г. виробництва»

На виробництві

- Інженер, керівник підрозділу, головний інженер, заступник директора, дире-ктор енергетичних компаній, енергозбуту, району розподільчих мереж, електроремонтних підприємств, електромонтажних організацій, Держенергонагляду.
 - Інженер, провідний інженер, керівник підрозділу, заступник директора, директор виробничо-комерційних фірм з енергосервісу.
- Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж.
- Енергетик виробництва.
- Енергодиспетчер.
- Інженер-електрик в енергетичній сфері.
 - Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж.
- Державний інспектор інспекції з енергетичного нагляду.
- Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній.

У науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро

- Інженер, інженер-конструктор, старший інженер, провідний інженер, головний спеціаліст, головний конструктор з проектування систем електропостачання.
- Завідувач відділу, сектору, лабораторії з проектування та дослідження систем електропостачання і освітлення.
- Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник.

У навчальних закладах

- Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах.
- Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за енергетичними напрямками підготовки.

Спеціальності:
"Автоматизоване управління технологічними процесами",
"Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва"

На виробництві

- Інженер з експлуатації автоматизованих систем контролю технологічних процесів (АСКТП) та автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ).
- Інженер з дослідження і впровадження АСКТП та АСУВ, головний інженер.
- Інженер, провідний інженер, завідувач відділом (бюро, лабораторії) з автоматизації виробництва.
- Інженер-системний інтегратор (компоновка та комплектування систем автоматизації).
- Інженер з експлуатації верстатів з числовим програмним керуванням.
- Інженер, провідний інженер, керівник відділу, директор підприємства з комплексної автоматизації та телемеханіки виробничих процесів.
- Інженер, директор малого підприємства (фірми) з автоматизації.
- Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній.

У науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро

- Інженер, інженер-конструктор, старший інженер, провідний інженер, головний спеціаліст, головний конструктор з автоматизації.
- Завідувач відділу, сектору, лабораторії з проектування та дослідження систем автоматизації.
- Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник.

 У навчальних закладах

- Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах.
- Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за напрямками: "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", "Комп'ютерна інженерія", "Автоматика і управління в технічних системах".

Спеціальність «Енергетичний менеджмент»

На виробництві

- Інженер-енергоменеджер, інженер-енергоаудитор, викладач курсів з енергоа-удиту, директор компанії з надання послуг з енергетичного менеджменту та аудиту.
- Експерт-консультант із енергозбереження та енергоефективності.
- Державний інспектор з енергетичного нагляду.
- Інженер-енергоменеджер, начальник служби енергоменеджменту підприємства.
- Менеджер компанії з організації ефективного використання енергії.
- Керівник, інженер відділу з енергозбереження в місцевих органах влади.
- Директор малого підприємства (фірми) з енергосервісу.
- Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній.

 У навчальних закладах

- Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах.
- Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за напрямком підготовки «Електротехніка та електротехнології»

Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика